Manager Publicitate
tel./fax: 022 278 278
e-mail: publicitate@norocmedia.md

"Noroc Media" S.R.L.
R. Moldova orășelu Codru municipiul
Chișinău, strada Costiujeni 1 G.

tel.: 022 540 311
e-mail: office@norocmedia.md

Condiţiile şi tarifele de plasare a publicităţii electorale în emisia postului de televiziune „NOROC” pentru alegerile locale din 14.06.2015
 

Costul 1 minut (60 sec.):
Luni-vineri:
06:00 - 09:59 -> 50
10:00 - 17:59 -> 25
18:00 - 20:59 -> 60
21:00 - 22:59 -> 50
23:00 - 23:59 -> 40
00:00 - 05:59 -> 25

Sâmbătă-duminică:
08:00 - 11:59 -> 50
12:00 - 17:59 -> 40
18:00 - 22:59 -> 60
23:00 - 23:59 -> 30
00:00 - 07:59 -> 20

Notă: Preţurile sunt indicate în Euro şi includ TVA.
Achitările se vor efectua în lei la cursul de schimb al BNM la ziua emiterii contului spre plată.

Timpul în care se va plasa în emisie publicitatea electorală:
Luni-vineri: 11:30 (cu excepția zilei de joi), 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:30, 21:30 și 22:30.
Sâmbătă: 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:30, 21:30 şi 22:30.
Duminică: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 19:40, 20:30, 21:30 şi 22:30.

Agitaţia electorală în emisia postului de televiziune „NOROC” se va face în baza contractelor încheiate. Postul de televiziune „NOROC” acordă tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă. Plata percepută pentru plasarea publicităţii electorale se achită în avans exclusiv din „Fondul electoral” al concurentului electoral. Timpii de antenă contra plată acordaţi la solicitarea concurentului electoral de către postul de televiziune „NOROC”, dar neutilizaţi din vina acestuia, nu se recuperează.

Concurenţii electorali sunt obligaţi să prezinte postului de televiziune „NOROC” înregistrările video a spoturilor publicitare nu mai târziu de 48 de ore până la difuzare. Fiecare material publicitar va fi prezentat de concurenţii electorali imprimat pe un CD/DVD separat cu următorii parametri: Video: Format: Mpeg4, Compressor Type: H.264, Profile: High, Frame size: 1920x1080, Frame Rate: 25 frames per second, Interlaced: Upper Field First, Data Rate: 40 Mbps; Audio: Format: AAC, Bitrate: 320 kbps, Rate: 48 kHz, Channels: Stereo, cu denumire aparte. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurenţii electorali. Postul de televiziune „NOROC” va asigura confidenţialitatea materialelor electorale prezentate de concurenţii electorali până la difuzarea lor. Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală nu va fi mai mică de 20 de secunde.

Durata timpului de antenă pentru plasarea spoturilor publicitare electorale contra plată, ce poate fi acordat unui concurent electoral de către postul de televiziune „NOROC” pe parcursul unei zile, nu va depăşi 2 minute. Concurenţii electorali sunt în drept să utilizeze timpul de antenă pentru plasarea spoturilor publicitare electorale contra plată în mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă stabilit în contract şi media-planul coordonat cu postul de televiziune „NOROC”.

Pentru contabilizarea timpului de antenă oferit contra plată concurenţilor electorali, spoturile respective se vor difuza numai în rubrica specială cu genericul „Publicitate electorală”. Fiecare spot publicitar difuzat trebuie să includă denumirea lizibilă a concurentului electoral care l-a comandat.

 

Rechizite bancare:
"NOROC MEDIA" SRL
MD 2011, mun. Chișinău, or. Codru,
Str. Costiujeni, nr. 1G,
Republica Moldova
B.C. "Moldindconbank" S.A.
Fil. nr. 2, Chişinău
Codul băncii: MOLDMD2X301
Cont de decontare: 2251601106
Cod TVA: 0201505
Cod fiscal: 1002600018084